..........HOVEDSIDE HVAL........ ....................HOME.....................
Kontakt / contact HVAL
Nettstedkart / sitemap
Webshop (under construction)
..................................................
1) A U T O E X P O (system):
- 1a) STOCKHOLM - skrå (tilted) auto-expo-rampe
- 1b) GUIDELINE - stolper med tekstilbånd
- 1c+d) CLICK A4 + A3 - infoholder
..................................................
2) M O B I L I T E T (portal):
- 2a) MOBILITY MEGATRENDS
- 2b) E-MOBILITY NORWAY (VS. GERMANY)
- 2c) TRAVEL emotional NORWAY
- 2d) (ELECTRIC) CARSHARING
- 2e) Half Price HOTELCLUB
- 2f) flexi LEASE / mini LEASE
- 2g) alternativeDRIVSTOFF (fuels)
- 2h) GASSBIL.no (totaloversikt)
--- LPG/PROPANgass
--- METAN (BIO/NATURgass)
--- HYDROGENgass
--- GASSBIL(.no) NEWS
- 2i) China - iQ..EQ..mobility?
- 2j) GERMAN EMOTIONAL brand EXPERIENCE ("carchitecture"):
--- Audi
--- BMW
--- Mercedes-Benz (Daimler)
--- Porsche
--- Volkswagen (group)
- 2k) BYSYKLER + ELSYKLER
...................................................
Y

--- METAN (BIO/NATURgass)
HomeFOR METAN- (BIOGASS/NATURGASS-) LINKER - SE NEDERST PÅ DENNE SIDEN!

hello@hval.noSTATSBUDSJETTET 2016 - ANTAGELIG DØDSSTØTET FOR GASSBILER I NORGE:

  • VEIBRUKSAVGIFT på propan- og naturgass brukt i transportsektoren.
  • det endelig dødsstøtet for (person)gassbiler i Norge, bortsett fra hydrogengass.  Og tildels biogass, om man ikke blander inn for mye naturgass og orker en masse ekstra skjemavelde/byråkrati?
  • iQ lik skostørrelsen, som en kommentator uttrykte det?

 NORGE: NATUR- OG BIOGASS, TO SIDER AV SAMME (METAN-)SAK. ALT HENGER (SOM ALLTID) SAMMEN MED ALT:

eksportverdien av norsk naturgass er pr. 2015 større enn av olje! På høy tid at vi alle  innser realitetene og sier "olje- OG GASSNASJONEN Norge", eller enda bedre: GASS- OG OLJENASJONEN Norge".
    
* mens naturgassen i de fleste andre land er "grønn", blir den i Norge av mange ansett som fy, spesielt brukt innenlands.

til havs derimot er vi verdensledende i bruk av naturgass/metan, spesielt innen ferger og offshore-serviceskip.

* mesteparten av naturgassen sender vi fortsatt i store mengder i rørledninger til utlandet og gjør ellers som strutsen.

* med biogass derimot blir det rene halleluja-stemningen.

* "alle" prater om biogass. Ikke minst bøndene, som er lei av å bli mobbet som klimaværstinger pga all klimagassen de og Dagros & Co. slipper ut.

* både natur- og biogass er metan-gas (CH4) og kan (gjerne blandet, tildels ogsp med stadig aktuellere H2/hydrgoen), fremføres i det samme infrastrukturnettet. 

* nye store skifergass-funn (så langt spesielt i USA, men det stopper ikke der) og post-Fukushima anti-atomkraftholdninger, gjør at verden satser stadig mer på metan/naturgass i stedet for primært kull.

* naturgassen er i alle fall inntil videre en nødvendig forutsetning for tilstrekkelig og stabil tilførsel.

* er det ikke det mest intelligente å se litt mer pragmatisk på tingene, dvs. fremme bruken av metan, både i form av natur- og biogass, for å etablere et brukbart og forsyningssikkert infrastrukturopplegg, og samtidig jobbe for stadig høyere biogassandel?


 

AKTUELLE METAN (BIO- & NATURGASS)-BILER:


- Audi A3 (2013)(ref. Audi E-gass-prosjekt: El-vindmøller/(event. solar) => hydrogen + (overskudds)biogassCO2 => metan)

- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Doblo
- Fiat Fiorino
- Fiat Qubo
- (Italy is THE methane-car market in Europe!)- Ford Fiesta
- Ford Focus (bygges om av svensk-italienske BRC Gas/norske bilgasspioner Magne Kolstad i SE-Trollhättan) 

- Honda Civic

(- Mazda 3 Tokyo Motorshow ult. 2013...concept only?)

- Mercedes B-klasse
- Mercedes E-klasse

- Opel Combo
- Opel Zafira

(- Opel Monza IAA Frankfurt 2013: Concept car with METHANE(CNG)-range extender. "Nicest car in show..."?)

- Skoda Citygo (= VW EcoUp) (79 g CO2/km)
- Skoda Octavia (97 g CO2/km)

- Subaru Legacy/OutbackBoxer (bygges om av svensk-italienske BRC Gas/norske bilgasspioner Magne Kolstad i SE-Trollhättan) 

- Volvo S60/V70 (Volvo Sverige/Westport-AlternativeFuelVehicles:
johan.beyer@afv.nu, tomas.nordtorp@afv.nu )

- VW EcoUp (med 3-sylindrede metanmotor prisvinner ADAC="tyske NAF"vinner klasse "Gelbe Engel/Innovasjon og miljø" 2013)
- VW Golf VII EcoFuel 
- VW Passat EcoFuel
- VW Touran EcoFuel
- VW Caddy
(- VW T5 = Transporter/Multivan/California osv. kun etter konvertering VW-samarbeidende selskap)

1) LINKER FOR ALLE:


- METAN (BIO- & NATURGASS) FYLLESTASJONER:

www.klimabilER.no (kun biogass)(NB: Flertallsform, hoveddomene entallsform klimaBIL.no tilhører og er fortsatt her hos HVAL.no)

----------

http://www.aga.no/international/web/lg/no/like35agano.nsf/docbyalias/biogas_tank_stations  (biogass fyllestasjoner)

www.lyse.no/privat/energi/drivstoff/fyllestasjoner/ (fyllestasjoner Rogaland)

www.skl.as (Stord/Heiane fyllestasjon) (www.bt.no/nyheter/okonomi/Brenn-for-gass-i-bil-2496926.html)

http://www.bng.no/cng-for-bil.html (Barents Naturgass Hammerfest, kortreist metan fra Melkøya)
- GENERELT OM ENERGIGASSER:

http://www.gassforum.no (Norsk Gassforum, "et samarbeidsorgan av fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og FoU-virksomhet med formål å fremme bruken av metan og andre energigasser i Norge" med base i Bergen ledet av Per Kragseth)

----------


2) LINKER FOR SPESIELT INTERESSERTE:


- GASSLEVERANDØRER:

www.gasnor.no (Gassdistribusjonsselskap med hovedkontor på Avaldsnes på Karmøy, kontor i Bergen, Trondheim og Akershus og driftsorganisasjon på Kollsnes. Pr. 2012 et av Norges ledende naturgasselskap med 100 km rørgassnett, CNG-distribusjon og LNG- distribusjon fra 3 separate produksjonsanlegg. Videre eier de 13 CNG-trailere, 14 LNG-trailere, disponerer 1 LNG-tankskip og cirka 30 LNG-terminaler. Satser på småskala LNG og sikter seg inn på transport spesielt maritim sektor som forventes store muligheter ettersom avgassbestemmelser for skipsfarten fremover, spesielt 2015,  blir betydelig skjerpet). Etter tidligere å ha eiet 4,1 % av aksjene overtok Norske Shell 2012 hele selskapet for NOK 455 mill. fra øvrige eiere Statoil, BKK, E.ON.Ruhrgas, Haugaland Kraft og Total.)

 

- BIOGASSANLEGG/FYLLESTASJONANLEGG/TANKER FOR BILER, LAGRING, TRANSPORT ETC.:

www.cambi.no (verdensledende Askerfirma som utvikler, leverer og drifter store biogassanlegg, vinner av Innovasjon Norges Internasjonaliseringspris 2011)

www.liquiline.no (Bergensbasert, flytende gass-anlegg etc., leveranser bl.a. til svenske E.ON.stasjoner)
-
NB: Konkurs pr. 2014.10....dette viser nok en gang at å satse på alternative drivstoff ikke er noen teknisk og finansiell spøk!

www.narenergi.no  (ex. nargass.no)(bl.a. Nanobox småskala metanstasjonsanlegg angivelig spesielt tilpasset norske forhold. Levandør bl.a. til Lyse til deres kombinerte metanfyllestasjoner/hurtigladere) 

www.biowaz.com (norsk selskap som leverer småskala-biogass-anlegg til landbruket, reorganisert 2011)HEXAGON COMPOSITES ASA, NORWAY

- m
ethane tanks for OEMs MercedesBenz and Opel are manufactured by Norwegian Hexagon-group (Raufoss Norway), but unfortunately very few of the cars find their way to methane(natural gas)-rich Norway. Norwegians are just probably the most plugin-cars-crazy people in the world right now and don't seem to care about methane personal cars and their advantages.
---
- hovedkontor i Ålesund, børsnotert med omsetning i NOK-milliardklassen. På Raufoss produseres hydrogentanker og metan-(bio-/naturgass-)tanker til bl.a. Opel og Mercedes-Benz personbiler. Også på Raufoss, de kompositt-propanbeholderne du sommerstid snubler i på annenhver bensinstasjon. Til gruppen hører også amerikanske Lincoln Composites som bl.a. er svært flinke til å utnytte skifergassrevolusjonen i USA.)
---
- 201508: HEXAGON RAUFOSS (WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HEXAGON COMPOSITES ASA) at Raufoss Norway producing fuel tanks for gas-powered cars has to restructure it operating model in order to achieve profitable operations.
- HVAL is not surprised as they do operate in a very challenging OEM market segment.www.memfoact.no (Heimdalbasert NTNU-utpring, med efficient karbonmembranteknologi for oppradering av biogass til fullverdig drivstoff-metan, dvs. primært fjerning av CO2-komponenten. Egnet også for relativt små anlegg).  - NYE SYSTEM/LØSNINGER/E-GASS:

- http://www.youtube.com/watch?v=q7LMjsFK_Y8 
- AUDI E-GAS/"BALANCED MOBILITY"-system (overskudds-el fra vindmøller konverteres til H2 og videre til metan/naturgass ved tilførsel av problematisk CO2 fra biogassoppgraderingsanlegg. Deretter efficient inn i allerede eksisterende naturgass-pipelinenett. )
- Audi CEO Rupert Stadler: "CO2-neutral mobility. As a premium automobile manufacturer it is our responsibility to take A HOLISTIC APPROACH TO MOBILITY":- NY TEKNOLOGI/RESERVER/SHIPPING ETC.:

www.dn.no/energi/article2277650.ece (mer ukonvensjonell gass: Metan i gasshydrater, metan i kull på sokkelen, "Brennende is er Norges ukjente formue")

www.tu.no/industri/article261133.ece (Norske Protia AS/LKjemisk Institutt-Universitetet i Oslo/Forskningsparken arbeider med membranteknologi som energieffektivt omdanner metangass til ren flytende diesel GTL, mer effektivt enn kjente Fischer Tropsh-teknolgien). DnB's innovasjonspris.

http://eidesvik.no/nyhetsarkiv/les-vaart-magasin-article48-202.html (Energy Efficient Offshore Partners, offshore suppyship)
hello@hval.comHome


HVAL AS ("HVAL AutoSystem")Telefon: (+47) 22 95 09 00Nettstedkart / sitemap