..........HOVEDSIDE HVAL........ ....................HOME.....................
Kontakt / contact HVAL
Nettstedkart / sitemap
Webshop (under construction)
..................................................
1) A U T O E X P O (system):
- 1a) STOCKHOLM - skrå (tilted) auto-expo-rampe
- 1b) GUIDELINE - stolper med tekstilbånd
- 1c+d) CLICK A4 + A3 - infoholder
..................................................
2) M O B I L I T E T (portal):
- 2a) MOBILITY MEGATRENDS
- 2b) E-MOBILITY NORWAY (VS. GERMANY)
- 2c) TRAVEL emotional NORWAY
- 2d) (ELECTRIC) CARSHARING
- 2e) Half Price HOTELCLUB
- 2f) flexi LEASE / mini LEASE
- 2g) alternativeDRIVSTOFF (fuels)
- 2h) GASSBIL.no (totaloversikt)
--- LPG/PROPANgass
--- METAN (BIO/NATURgass)
--- HYDROGENgass
--- GASSBIL(.no) NEWS
- 2i) China - iQ..EQ..mobility?
- 2j) GERMAN EMOTIONAL brand EXPERIENCE ("carchitecture"):
--- Audi
--- BMW
--- Mercedes-Benz (Daimler)
--- Porsche
--- Volkswagen (group)
- 2k) BYSYKLER + ELSYKLER
...................................................
Y


--- GASSBIL(.no) NEWS
Homehello@hval.no


GASSBIL(.no) NEWS - NYHETER OG SYNSPUNKTER...: 
STATSBUDSJETTET 2016 - ANTAGELIG DØDSSTØTET FOR GASSBILER I NORGE:

  • VEIBRUKSAVGIFT på propan- og naturgass brukt i transportsektoren.
  • det endelig dødsstøtet for (person)gassbiler i Norge, bortsett fra hydrogengass.  Og tildels biogass, om man ikke blander inn for mye naturgass og orker en masse ekstra skjemavelde/byråkrati?
  • iQ lik skostørrelsen, som en kommentator uttrykte det?


  • DETTE HAR VI FRYKTET LENGE, OG IKKE UTEN GRUNN AT HVAL IKKE HAR OPPDATERT DENNE NEWS-SIDEN PÅ NESTEN LIKE LENGE... 

----------

2013.10: MAZDA METANBIL PÅ TOKYO MOTORSHOW 2013: MAZDA 3 SKYACTIV-CNG Concept:
- “demand for CNG-powered vehicles is increasing all over the world and the SKYACTIV-CNG Concept adopts a dual fuel system that runs on both gasoline and CNG.
- CNG engines must burn fuel at high pressure and because the SKYACTIV-G gasoline engine already achieves a high compression ratio it can easily be modified for CNG with only minor modifications.
- Mazda official info


----------

2013.10: FIAT'S METHANE PROGRAM WINS THE "ECOBEST 2013" AWARD
- "Autobest's international panel awarded the "Ecobest 2013' title to Fiat's 'Methane programme', deeming it the solution which is the simplest and most cost-effective and has the lowest environmental impact among fuels available today".
- "inaugurated 12 years ago as the first European award dedicated to green products and technology in the automotive sector, the "Ecobest' title is awarded by a panel comprising 15 specialist journalists, representing the same number of European countries with a total population of approximately 300 million: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Greece, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine".
- "The Fiat Group has been the leading European original equipment manufacturer (OEM) for methane-fuelled vehicles for more than 15 years: more than 560,000 units sold, comprising Natural Power cars and commercial vehicles".
- direct from Fiat pressrelease

----------

2013.09: IAA-BILUTSTILLINGEN I FRANKFURT: VOLKSWAGEN OG AUDI MED AKTIVE METANFREMSTØT, INKLUSIVE E-GASS (SYNTETISK METAN) FRA GRØNN OVERSKUDDSKRAFT ("POWER TO GAS")
- utover forsåvidt konvensjonelle metan (natur-/biogass) om enn nye Golfer og Up!-er, i tillegg til "gamle" Passater, viste de også den nye metanversjonen av Audi A3.
- A3-en er interessant idet den inngår i Audi's e-gassprogram. Dvs. de folkene har en intelligent holistisk tankegang i disse tyske Energiwende-tider.
- dvs. ofte problematisk grønn overskudds(vind- eventuelt solkraft) som de får mer eller mindre gratis, omgjøres via hydrogenelektrolyse til syntetisk metan (e-gass). Hydrogen til metan-sekvensen underveis foregår ved at det tilføres problematisk rest-CO2 fra et biogassoppraderingsanlegg vegg i vegg. Det hele skjer ved testanlegget i det forblåste (nettopp!) Werlte i NordTyskland. Dvs. negativ CO2.
- med distribusjon via etablert naturgassnett, Audi kundekort osv. osv. skal Audistategene og kundene langt på vei kunne si at de redder verden. Eller om vi har forstått dem rett, i alle fall innledningsvis kunne skryte av 20 g CO2/km i en holistisk tankegang.
- omgjøring til hydrogen og syntesisk metan av grønn sol- og vindkraft når naturen bidrar til at produksjonen er større enn det aktuelle behovet der og da, er forøvrig et ytterst aktuelt tema i dagens tysk Energiwende-situasjon. 

- Truls Hval: Generelt er og blir det et tankekors at mens resten av verden satser på stadig mer metan, er vi i et av verdens ledende metan(naturgass)land Norge, på fastlandet så dopet på el-pluginbiler at vi omtrent utelukkende velger å sende fossil metan (naturgassen) i kjempepipelines til utlandet. 
- ellers gjør som strutsen mht CO2 osv. sålenge det ikke skjer her, og vi fortsatt kan leve i vår økonomiske olje-/gass-boble som forrykte nyrike med ditto boligpriser etc. etc.
- dvs. biometan er OK i Norge, og til sjøs er vi antagelig verdensledende på metandrift (naturgass). Men en mer jordnær, pragmatisk og holistisk tankegang synes nødvendig om det totalt sett skal bli noe mer omgangsrikt og sexy enn avfalls-møkka-busser og søppelbiler ut av det på norske veier. 

----------

2013.06: VERDENSLEDENDE SHIPPINGMESSE NORSHIPPING OSLO: LNG, LNG AND LNG (METAN, METAN, METAN, FLYTENDE NATURGASS)
- "a passenger ferry and a container ship, both powered by LNG, took the Nor-Shipping Energy Efficiency Award and Next Generatkapion Ship Award respectively".
- "the Energy Efficiency Award (previously Clean Ship Award) went to
Fjord Lines’ Stavangerfjord, the first international service passenger ferry to run on pure LNG".
-
"Stavangerfjord operates as a night ferry on the Bergen-Stavanger-Hirtshals route in Norway and as a day ferry on the Hirtshals-Langesund route"
- "The Next Generation Ship Award went to the TOTE 3,100 TEU containership... the first order for LNG-powered containerships".
- kilde: Norges Varemesse/NorShipping

- Truls Hval: RollsRoyce (Ulsteinvik/Bergen) er helt i tet internasjonalt mht metanmotorer til skip og leverer også maskineriet til FjordLines Stavangerfjord omtalt overfor og søsterskipet nye Bergensfjord.
- vi prøvde oss noe utfordrende å spørre noen av sunnmøringene på standen om det ikke ville være vel anvendte markedsførings- og intern-motivasjonskroner å stille med metanfirmabiler i nærmiljøet og når kunder kommer på besøk. Sunnmørsholdningen syntes å være at det antagelig ville koste mer enn de fossilbilene man idag kjører...
- såvidt vi forstår produseres motorene rent fysisk i Bergensområdet. Dette må da være noe for ellers så selvbevisste bergensere som vanllgvis vet å tenke stort og markere seg og sitt. At Per Kragseth's Norsk Gassforum også ligger i Bergen burde ikke skade...

----------2013.05: PLUGIN-HYBRID MED METANMOTOR: OVERLEGEN  "ENERGIEFFFIZIENZ".  OG INFRASTRUKTUREN FINNES I STOR GRAD ALLEREDE
- "plugin-hybrid i kombinasjon med metanmotor, er brennstoffcellekjøretøy overlegent både mht til rekkevidde og "Energieffizienz".
- "spesielt viktig er at disse løsningene langt på vei kan benytte seg av eksisterende intrastruktur".
- "metanteknologien har et stort potensiale til å sikre oppnåelse av EU's fremtidige utslippsgrenseverdier."
- "VW-Generallbevollmächtigte für Elektro-Traktion", Rudolf Krebs, på Automobilwoche-konferanse i München.

----------

2013.02: OGSÅ FIAT DANMARK GIR FULL METANGASS
- vil introduserer et bredt spekter av metanbiler, ikke minst innen Fiat Professional.
- knapt kommer melding (se under) om at Volkswagen Danmark vil satse for fullt på metanbiler, informerer Fiat Group Automobiles Danmark at de om få måneder vil sende "et komplet set-up af gasbiler ud på det danske marked".
- fra pressemeldingen fremgår at man vil satse på en rekke modeller fra små Pandaer og 500L til profesjonelle varebiler.

- Truls Hval: Enhver som har hatt en viss kontakt med dansk bilbransje, vet at Fiat der i en årrekke, helt siden den i særklasse legenariske motorjournalist og Fiat-entusiast Mogens Damkier's storhetstid ("Skandinavisk MotorJournal"), har vært noe ganske annet stort enn f.eks. i Norge.
- selveste Fiat-sjefen Sergio Marchionne, forøvrig også p.t. styreformann i den europeiske  bilprodusentiforeningen ACEA, er jo ellers kjent som en varm talsmann for metanbiler både i Europa og i USA. Han er i høyeste grad inne i amerikanske Chrysler. Avgjørende nå som svært så rikelig med utrolig prisgunstig (skifer)metan er i ferd med å snu hele det amerikanske energisituasjonen på hodet (og ødelegge for LNG-flytende naturgasseksport fra olje-/gass-boblelandet Norge). 

----------

2013.02: VOLKSWAGEN DANMARK VIL INTRODUSERE METANBILER
-  etter en avgiftstilpasning i Folketinget har Volkswagen Danmark besluttet å utvide sitt modellprogram til også å omfatte seks EcoFuel-metanbiler.
- VW påpeker spesielt potensialet for redusert CO2-utslipp. F.eks. EcoUp!en 79 g/km, minst 17 % mindre enn "dens konventionelle søsterbiler".
- EcoUp!en forbruker iflg. VW 4,4 m3 (ikke kilo!) pr. 100 km. Med dagens oppgitte metanpris på ca. DKK 10.-/m3 skulle det tilsi DKK/NOK 4.40 pr. mil. 
- energiforliket i Folketinget innebærer at det er avsatt (vel ikke alt for imponerende?) DKK 20 mill. til utbygging av metaninfrastrukturen de nærmeste 3 år. Regjeringen vil i løpet av våren etabler strategiske allianser for best mulig kostnadseffektivitet og flest mulig energieffektive metanbiler på veiene, heter det.
- m
en moderne metanbiler derimot, skal det angivelig ikke være flere enn 15 stk, idag, hvorav 14 Volkwagen. ifølge VW.. Sammenlignet med 30.000 i Sverige og 100 000 i Tyskland.

- Truls Hval:  Danmark har god tilgang på gjødsel fra bl.a. visstnok 25 millioner griser (?) og avfallsprodukter som egner seg til fremstilling av biogassvarianten av metan.
-  landet har også et godt utbygget metan-/naturgassrørnett og verdens største biogassanlegg skal være på vei om vi forstår det riktigt.
- f
orhåpentligvis får metanbilene mer fremgang enn det gigantiske elbil-pengesluket til Better Place og deres danske samarbeidpartner Dong Energy, der Danmark sammen med Israel skulle være utstillingsvinduet for selskapets automatiske batteribyttestasjoner.
- dette viser nok en gang hvor avhengig de som ønsker å satse på noe nytt og energieffektivt på alternativ drivstoff-siden er av hva politikere til enhver tid mener og tror. En grunn til at HVAL lenge har vært tilbakeholdende med planer om felles-promovering av gassbiler i Norge, andre har opplevd det stikk motsatte av dette siste positive i Danmark og virkelig gått på en smell.

----------

2013.01: ”NATURGASSNORGE 2012”: NATURGASSEN ØKER KRAFTIG OG NÆRMER SEG OLJEEKSPORTEN
- naturgass i gassform-eksporten utgjorde NOK 245 milliarder, en økning på hele NOK 48 milliarder. Råoljeeksporten derimot gikk tilbake med 4 % til NOK 310 milliarder.
- ”fastlandseksporten” er status quo fra 2011.
- kilde: Statistisk Sentralbyrå

Truls Hval: "Jeg døper deg herved "Metan-Norge". Samtidig advarer jeg deg om at din fremtid kanskje ikke er så ubetinget rosenrød som dine "jappeforeldre"(?)  gjerne har trodd: Gassprisene kan synes under langsiktig sterkt prispress både på grunn av masse ny ukonvensjonell gass (skifer), og at tidligere storkunder som f.eks, Tyskland synes å ville presse både gasspriser og -volum. Samtidig viser de stor interesse for alternative leverandører og energikilder til erstatning for frafallet av atomkraften. Men kanskje nettopp derfor desto gunstigere for Kari og Ola Nordmann å satse på metanbiler.

----------

2012.12: VOLKSWAGENKONSERNET GIR FULL METAN- (OG SPESIELT BIO-) GASS
- både Stefan Schmerbeck som er ekspert på drivstoff i VW-konsernforskningsavdeling og konsernets teknologi-/utviklingshøvding  Ulrich Hackenberg uttaler at konsernet nå gir full gass med metanbiler. De er spesielt positive til metanalternativet biogass.
 
- biogass er et hett tema for både bil- og energibransjen. Spesielt gasselskapene ser her nye forretningsmuligheter, hevdes det.
- det opplyses at også NAF's tyske søsterorganisasjon presser på for å få opp antall metanstasjoner fra dagens knappe 1.000 stk. og metanbilbestanden fra knappe 100.000 i Tyskland.
- VW-lederne fremhever spesielt CO2-reduksjonsmulighetene, både for metan som naturgass, og ganske spesielt som biogass.
- metandrift må bli "die normalste Sache der Welt", heter det.
- kilde: dpa

----------

2012.11: NORSK GASSFORUM'S BIOGASSKONFERANSE: GASSbil(no) = PROPANbil(.no) + METANbil(.no) + H2bil(.no)
- på Norsk Gassforums informative biogass/transportkonferase på Gardermoen (stjerne i boka til Per Kragseth & Co) kom det til en interessant meningsutveksling mht folkeopplysning/kommunikasjon og begreper i forbindelse med gasskjøretøy.
- undertegnede (Truls Hval, HVAL.no) hevdet etter mange år i norsk bilbransje og kontakt med den tyske (gass)bilbransje, at dersom det skal være mulig å få orden på tingene/begrepene i Norge, må det komme til en forenkling som følger: GASSbil.(.no) = PROPANbil(.no) + METANbil(.no) + H2bil(.no).
- generelt ble bruken av begrepet METAN støttet av ledene forsker Rolf Hagemann ved Transportøkonomisk Institutt, som da også benyttet samlebegrepet i sin presentasjon.
- for selv presumtivt oppegående bransjefolk viser det seg til stadighet å gå fullstendig hultertilbulter mht LPG, CNG, LNG, CBG, LBG osv. osv.
- for en stakkars bilkunde som vurderer å kjøpe seg en gassbil, er det i første rekke snakk om enten en propanbil eller en metanbil (eventuelt en H2-hydrogenbil). Hvorvidt metanen er hhv. biometan eller fossil metan er egentlig fullstendig uinteressant mht bil-/motortypen. Alt er når det kommer til alt CH4. Hovedforskjellen er lagringtiden, ble det hevdet fra oppegående hold i salen.

----------

2012.11: HISTORIEN GJENTAR SEG: NY VÅR FOR PROPANBILER? MEN SOM "Å BANNE I DEN NORSKE KJERKA..."?
- et tankekors er det at det kan synes som om ("gammeldagse og fossile") propanbiler opplevere en ny vår i ledende gassbilland som Italia og Tyskland. 
- propanstasjoner dukker opp som paddehatter, flere og mye rimeligere (å etablere) enn metanfyllepumper. 
- kostnadsbevisste-finanskrise (og litt miljøbevisste/tildels sterkt dieseldritt/-støy-hatende) bilkunder som ikke lever i boblelandet Norge konverterer til propandrift for i alle fall kortsiktig besparelser. Selv om tildels omfattende ventil-/sylindertopp-problemer/reparasjonskonstnader, visstnok spesielt på japanske biler spøker i fremtiden, etter høye hastigheter og turtall på Autobahn.
- det faktum at propanen på "bensinstasjonenes" lystavler for eksempel i Tyskland oppgis i liter, metanen (bio-/naturgassen) derimot i kilo (og ikke mer sammelignbare og mindre energitette m3) bidrar psykologisk til å øke folks appetitt på propan.
- en fornuftig "Total Cost Of Ownershop"-situasjon forutsetter kanskje at man går for OEM-løsninger, dvs. fabrikkbygde og -garanterte løsninger der det er tatt høyde spesielt for de temperaturbelastningen ventiler-/sylindertopper blir utsatt for, slik som ved OEM-metanløsninger fra f.eks. Fiat, Opel og Daimler/MercedesBenz. Slike OEM-propanløsninger finnes forøvrig fra bl.a. Opel, Kia og Volkswagen, men de synes ikke å bli intensivt markedført.
- men ordet (fossil) "propanbil" blir vel i dag i mange kretser i Norge p.t. oppfattet som "å banne i kjerka"... (mens diesel-miljøsynderne står linet opp en masse på parkeringsplassen utenfor...).
- og sikkerhetsmessig mht eksplosjonsfare: Propan er og blir tyngre enn luft, i motsetning til metan (natur-/biogass) som er lettere. En vesens forskjell ved lekkasjer ikke bare i underjordiske garasjeanlegg.

----------

2012.11: GE (GENERAL ELECTRIC) SATSER OGSÅ PÅ STØRRE ANTALL US-FLYTENDE METANSTASJONER FOR TYNGRE KJØRETØY
- "America's Natural Gas Highway" er prosjektet GE støtter sammen med selskapet Clean Energy Fuels, målsetting omfattende stategisk plasserte flytende metanstasjoner (LNG). Disse er primært tiltenkt tunge kjøretøy/lastebiler.
- "GE is committed to natural gas" sier topplederen for GE Oil & Gas. som tydeligvis ønsker å være en viktig metan-aktør både nasjonalt og internasjonalt.
- interessant nok temmelig samtidig med at anvarlige for aktuelle World Energy Outlook og sjefsøkonomen i Det Internasjonale Emergibyrået IEA i Paris uttaler at nå er det virkelig på sin plass å fokusere på lastebilenes energiefficiens og utslipp fremover.


----------

2012.11: FORD  + GE (GENERAL ELECTRIC): PLUGIN-BENSIN HYBRID-BILER + (COMPRESSED)METAN-STASJONER (= FREMTIDEN?)
- alternativ energi aktive og ikke helt ubetydelige GE (General Electric) annonserer at de vil skaffe seg 2.000 av Fords nye plugin-bensinhybrid C-Max Energi.
- til gjengjeld lover Ford å bidra med å pushe General Electic's efficiente "CNG in a Box" (compressed)metanfyllestasjoner.
- med den vanvittig gunstige metanprisen i USA etterat skiferteknologien har slått igjennom for fullt i markedet, er metan hot som aldri før over there.
- GE har tidligere satset på General Motors Chevy Volt (= Opel Ampera) bensin-elektriske range-extenders for sine ansatte.
- disse GE-folkene er ingen hvemsomhelst, og deres strategiske valg bør følges med oppmerksomhet: Plugin- og metanbiler synes å være kortversjonen av den nærmeste fremtid, spør du dem (og HVAL.no!).

----------

2012.11: DME - (BIO)DIMETYLETHER INNBLANDET I PROPANENS LAGRINGSNETT OG FORBRUKSKJEDE?
- interessant mht propanens fremtid i transportsektoren er forøvrig visstnok muligheten for inntil ca. 20 % innblanding av drivstoffet DME (dimetylether, fortrinnsvis biobasert) i hele lagrings- og forbruks kjeden for propan. En parallell til H2 (hydrogen) i metan (= hytan).
- s
tikkord er bl.a. Volvo Trucks og svensk treforedlingsindustri (svartlut).


----------

2011.10: TIDLIGERE VOLVO-ANSATTE SELGER ALTERNATIVE FUEL VEHICLE SWEDEN AB (AFV) TIL KANADISKE WESTPORT
- AFV har spesialisert seg på å metan-(bio-/naturgass)tilpasse Volvo V70 inne på VolvoCars eget fabrikkområde i Gøteborg.
- bilene selges og garanteres gjennom Volvos forhandlernett.
- Westport er spesialist på naturgassystemer, hydrogen, hytan osv.
- salgspris omlag SEK 50 mill.

----------

2011.09: KORTREIST NATURGASS FRA MELKØYA FRA NY FYLLESTASJON I HAMMERFEST
* Barents Naturgass (lokale kraftselskap og Hammerfest Næringsinvest) står bak dette som skal være NordNorges første fyllestasjon for kjøretøy.
* Hammerfest kommune skal ha som målsetting 70 % av bilparken på metan/naturgass. Økonomisjefen regner med å redusere kostnadene til drivstoff med noen hundre tusen kroner i året.

----------

2011.02: SUBARU BIO-/NATURGASSBILER FRA SAAB-FABRIKK I TROLLHÄTTAN?
* Subaru Nordic skal være interessert i å konvertere Legacy og Outback-boxermotor-modeller til å kunne gå på bio-/naturgass i samarbeide med italiensk BRC. Testbiler skal være ferdige fra de samme lokaliteter der man tidligere har arbeidet med gass-SAAB-biler.

* bio-/naturgassbiler ("fordonsgas" er begrepet for ulike blandinger av disse, i praksis gjerne omlag halvt-halvt og etterhvert høyerer og høyere biogasandel) har vært populære i Sverige pga miljøbilfordeler. 
- PS: Bekreftet realiseres ult. 2011. For "nordiske marked" (?) og Baltikum.

----------

 

2011.01: OGSÅ BIOGASSBILER I KOLLEKTIVFELT, FRI PARKERING OG BOMPASSERINGER?
* biogassbilen er en miljøbil på linje med elbilen. Da burde også de samme fordelene gjelde for den. Det hevder direktør for renovasjonsselskapet og biogassprodusenten Frevar Fredrik Hellstrøm i Fredrikstad ifølge nrk.no.
* selskapet åpner snart sin nye stasjon for biogass ved hovedveien i Fredrikstad.
* flott utspill fra et markedsførings- og profileringssynspunk! 


----------

2011.01: STATOILS KONSERNSJEF HELGE LUND FRYKTER GLOBALT  FORSYNINGSPROBLEMER FOR OLJE FREMOVER. SER ENORMT POTENSIAL FOR NATURGASS
* Statoilsjefen uttrykker i et intervju med Teknisk Ukeblad at beslutningstakerne ikke har tatt inn over seg energiutfordringene verden står overfor. 
- de lette oljefatene er tatt opp for lenge siden. når det gjelder naturgass er situasjonen annerledes, mener Lund. Han sier det fremdeles er store gassressurser igjen i verden, og han mener gass har et enormt potensial fordi det er en fleksibel ressurs med relativt lave CO2-utslipp. 

----------


2010.12: BREDT TVERRFAGLIG TYSK FREMSTØT FOR ØKT BIO-/NATURGASSBIL-MOBILITET
* bl.a. Det tyske Samferdsselsdepartement, energiforeninger, tysk bilindustri (Daimler, Iveco Magirius, Opel og Volkswagen), naturgassleverandører, biogassprodusenter, tankstasjoner (BP/Aral og Shell) og NAF's søsterorganisasjon ADAC går sammen for å få enda bedre infrastruktur (idag ca. 1.000 stasjoner) og økt bruk av bio- /naturgass-biler i Tyskland.
* det påpekes spesielt at naturgassen, og aller helst i kombinasjon med mer eller mindre innblandet biogass, i forhold til bensin- og dieselbiler har betydelige miljø- og klimafordeler.
* samtidig påpekes behov for bedre informasjon til publikum om gassbiler/mobilitet. Som i Norge! 

----------

2010.12: BERGEN KOMMUNDE SIDESTILLER EL- OG GASSBILER VED DATOKJØRING (PAR- OG ODDETALLKJØRING)
* i Bergen er det nå vedtatt at dersom det pga forurensningssituasjonen blir nødvendig å innføre datokjøring, vil bli gjort likt unntak for el- og gassbiler.
* gassbiler er såvidt vi kan se ikke nærmere definert, og skulle da også antas å omfatte propan-/LPG-biler, som da vittelig også er gunstige fra et nærmiljøsynpunkt (ref. Gassbil.no-totaltoversikt i meny/foto forside, her foreligger ellers et stort folkeopplysningsbehov selv blant bransjefolk).
* DETTE BIDRAR TIL Å GJØRE "GASSBIL" TIL ET ENDA MER POSITIVT BEGREP OGSÅ I NORGE OG GI DE HYPEDE ELBILENE LITT SUNN KONKURRANSE,
* eller gjelder unntaket generelt for personbiler med minium 3 personer, kjøretøy knyttet til offentlig tjeneste, næringsvirksomhet, funksjonshemmede, utrykningskjøretøy, "liv og helse" og all kjøring nattestid og helger.


----------

2010.12: FIAT'S MARCHIONNE TROR PÅ MER NATURGASSBILER I USA. LANDET ER NÅ VERDENS STØRSTE NATURGASSPRODUSENT.  KOSTNADSEFFEKTIVITET OGSÅ I EUROPA
* efficiente Fiat-sjef Marchionne (han som liker å gå i gensere som han kostnadseffektivt kjøper i stort på nettet, og tilsvarende i sko uten lisser som han raskt og effektivt kan ta av og på...), mener  naturgass som drivstoffkilde for biler er et kostnadseffektvt (inkl. infrastruktur) alternativ til bl.a. elektrisitet, i disse energi-, miljø- og klimatider. Fiat er da også ledende leverandør av naturgasskjøretøy i Europa.
* bl.a. skifergassen har bidratt til at USA nå er gått forbi Russland som verdens største produsent av naturgass. "Alle" inklusive USA vil nå selge naturgass til Europa. Økt konkurranse for bl.a. Statoil, som sender flytende LNG-gass fra Melkøya/Hammerfest tiltenkt USA til Europa. Skulle bidra til å holde prisen nede, på godt og vondt sett fra norsk side.
* Marchionne satser sterkt på at samarbeidspartneren Chrysler skal komme på bena igjen. Naturgassen egner seg da også spesielt godt for noe tyngre kjøretøy, ref. både Chrysler og Fiat Iveco.
* men lille Fiat Panda har vist at bio-/naturgass også egner seg for selv de minste kjøretøy. I tillegg til gode grønne karakterer, slo den i en ADAC (tyske NAF)-Eco-test tidligere i år knock-out på over 200 andre biler når det gjaldt drivstoffmessig å komme seg lengst pr. euro. Omregnet drøye NOK 3.- pr. mil. Og tosylindret Fiat 500 TwinAir bio-/naturgass er også spennende.----------


2010.11: ARVID GRUNDEKJØN (EX. STYRELEDER STATSKRAFT): STATENS GASSPOLITIKK ER EN PUSSIG STRUTSEPOLITIKK!
* Grundekjøn, som måtte gå etter å ha vært for frittalende overfor sin eier (Staten/Giske), kommenterer i Dagens Næringliv at selskapet nå endelig har fått lovnader om egenkapitaløkning og om å få beholde mer av overskuddet til egne investeringer.
* resultatet er at man vil kunne investere NOK 82 milliarder frem till 2015. MEN IKKE EN KRONE TIL GASS, er Statens krav.
* selskapet ønsket å investere NOK 9 mrd. i på gasskraft i Tyskland, inklusive oppgradering av eksisterende.
- GASSKRAFT ER VIKTIG FORDI DET ER REGULERBART. OG DERMED EN VIKTIG STABIL ENERGIKILDE I MOTSETNING TIL SOL- OG VINDKRAFT.
- DET ER MERKELIG AT VI IKKE SKAL KUNNE BENYTTE DEN GASSEN VI PUMPER OPP AV NORDSJØEN, OG SOM REGNES SOM GRØNN ENERGI I EUROPA. DET SYNES JEG ER EN PUSSIG STRUTSEPOLITIKK. GASSKRAFT ER OGSÅ EN GOD FORRETNINGSMULIGHET.
- sier Grundekjøn til Dagens Næringsliv.

----------


2010.11: KLART FOR GASSVEIEN NÅR SKAGERAK ENERGI NÅ VIL BYGGE BIOGASSANLEGG I HUNDREMILLIONERSKLASSEN?
* energiselskapet Skagerak Energi (Statkraft og Grenland-kommuner) ønsker å være med i konkurransen om bygging av ett eller flere biogassanlegg  på Østllandet, Vestfold er spesielt aktuell der kommunene samarbeider om et slikt prosjekt, og hvor de "som i Skien, Porsgrunn og Drammen har anlegg og rør som kan distribuere gassen på en effektiv måte", skriver selskapet på sin nettside.
* NÅ BURDE DET VEL LIGGE STADIG BEDRE AN FOR GASSVEIEN, FORSLAGSVIS MED START I BERGEN VIA STORD OG HAUGESUND, SÅ INTEGRERT MED HYDROGENVEIEN FRA STAVANGER TIL OSLO, OG FORLENGET NEDOVER I ØSTFOLD (FREDRIKSTAD) OG INN I DET VERDENSLEDENDE SVENSKE GASSRIKET? BLIR PROBLEMET IGJEN SOM VED HYDROGENVEIEN (OGSÅ GASS!) TREGE SØRLENDINGER?


----------


2010.11: GASNOR SATSER INNTIL NOK 200 MILL. PÅ NATURGASSTERMINAL I HIRTSHALS. SKIP +  NÆRING + INDUSTRI. HVA MED BILER/TUNGTRANSPORT?
*
selskapet har inngått en avtale med Hirtshals havn om bygging av en naturgassterminal som ikke bare vil kunne forsyne FjordLine's nye cruiseferger (se under 2010.10), men også stadig flere skip som vil gå på naturgass, i tillegg til næring og industri på Jylland.
* havnen er optimalt som porten til Østersjøen, Skandinavia og Baltikum.
* erkekonkurrenten ColorLine trafikkerer også Hirtshals fra Kristiansand og Larvik. Flott om FjordLine nok en gang kan utfordre monopolistsituasjonen til ColorLine, ikke bare på pris, men også på  hastighet (som de gjorde med Fjord Cat/tidligere MasterCat, verdens raskeste fjerge) og miljø.
* HVA MED BILER/TUNGTRANSPORT? HIRTSHALS MÅ JO VÆRE ET INTERESSANT UTGANGSPUNKT, ref. bl.a. melding nr. 2 under mht til LNG-teminalt for tunge kjøretøy i Gøteborg. Mer eller mindre blandet med biogass fra dansk landbruk/næringsmiddelindustri? Et tidsriktig supplement til landets milliardsatsing på elbiler (bl.a. Dong Energy og Better Place, se under pluginbil.no),
* se også artikkel under 2010.10 ang. FjordLines nye cruiseferger Hirtshals-Kristiansand og Hirtshals-Stavanger/Bergen.


----------


2010.11. SAMFERDSELSMINISTER MAGNHILD MELTVEIT KLEPPA: BIOGASS - MEGET BRA!  MÅLSETTING ØKT BRUK AV NATURGASS
- biodrivstoff er miljømessig det beste drivstoffet når det gjelder utslipp av klImagasser og partikkelutslipp.
- IKKE MINST ER EFFEKTEN AV BIOGASS SVÆRT GOD, siden den er produsert av avfallsråstoff. I stedet for at avfaller produserer svært skadelig metangass, blir avfallet foredlet og brukt som drivstoff. Det er meget bra!
- pr. idag er det gjort vedtak om bygging av ialt 17 (natur)gassferger. Omlag halvparten er allerede i drift.
- dette er i tråd både med REGJERINGENS MÅLSETTING OM ØKT BRUK AV NATURGASS og ønsket om en mer miljøvennlig fergeflåte.

----------2010.10: SVERIGES FØRSTE OFFENTLIGE STASJON FOR FLYTENDE KJØRETØY-NATURGASS (LNG) INNVIES I GØTEBORG
* gassen i flytende form er spesielt tiltenkt tyngre kjøretøy.
* NATURGASSEN VIL I FØRSTE OMGANG BLI LEVERT FRA NORGE!!!!
* NOK EN GANG BLIR NORGE RÅSTOFFEKSPORTØREN SOM OVERLATER TIL ANDRE Å UTNYTTE DEM INTELLIGENT!
* senere er det meningen å forsyne stasjonen med lokalprodusert biogass.

----------

2010.10: BÅDE FJORDLINE OG VIKINGLINE ØNSKER FLYTENDE NATURGASSDRIFT (LNG) PÅ SINE NYE STORE CRUISE-FERGER
* norske Fjordline ønsker at deres to nye cruise-ferger som er bestilt ved Bergen Group Fosen Verft (som bl..a bygget cruise-/luksusboligskipet The World) skal kunne gå også på naturgass (dual-fuel for sikkerhets skyld). Arbeider med EU-støtte til de dansk-registrerte skipene.
* fergene skal gå hhv Hirtshals-Kristiansand og Hirtshals-Stavanger/Bergen.
* PÅ TIDE AT GASS-TREGE (INKL. HYDROGEN) KRISTIANSAND SKJERPER SEG. IKKE BARE LOT DE FORLEDEN EN GYLDEN MULIGHET FOR NATURGASSBUSSER GÅ FRA SEG VED OPPGRADERING AV BUSSENE. DE BLIR NOK EN GANG FULLSTENDIG UTKONKURRERT AV DYNAMISKE STAVANGER.
* STAVANGER INVSTERER BL.A. OVER NOK 2 MRD. I LOGISTIKKJEDEN, 50 KM GASSRØR FRA KÅRSTØ TIL RISAVIKA/SOLA OG ET AV EUROPAS STØRSTE LNG-ANLEGG.
* KRISTIANSAND BURDE I DET MINSTE SØRGE FOR REN LAGRING/TANKING AV LNG/CNG/(LBG-CBG-BIOGASS)-TIL BÅDE SJØ- OG VEITRANSPORT?
* finske VikingLine har tilsvarende ønsker for 1 - 2 kjempeferger
som skal gå mellom Åbo i Finland og Stockholm..
* se også nyheter over 2010.11 ang. ny Gasnor terminal i Hirtshals

----------

2010.10: STORD ET ALTERNATIVE DRIVSTOFF-/NATURGASS-SENTRUM: BILFORHANDLER KJELL FYLKESNES & CO POSISJONERER SEG SOM NATUR(BIO)GASS- BILLEVERANDØR. SUNNHORDLAND KRAFTLAG ÅPNER SNART NATURGASS-STASJON. EIDESVIK OFFSHORE ER VERDENSLEDENDE
*
på Stord har man SKJØNT AT NORGE ER EN NATURGASSNASJON og det satses både næring, boliger og sjø-/vei-transport.
* politisk korrekt supplering med biogass på sikt er også her et tema, men på Stord synes man å ha et mer realistisk syn på den norske naturgassens globale og nasjonaløkonomisk fordeler idag enn endel mer sentralt plasserte miljøfanatikere. 
* Mercedes B-modeller er allerede levert...og alle vet at tyskerne har både naturgass-E-modeller og nyttekjøretøy på programmet.
* Fylkesnes støtter også norsk industri ved å pushe norskproduserte PureMobility-el-bilene Buddy i tillegg til japanske Mitsbishi's elbiler.
* en god idé å lytte til hva omgjengelige Kjell Fylkesnes & Co.etterhvert erfarer i sitt miniatyr-Norge som har "alt" i alternative-drivstoff-sammenheng!
* det blir ikke mindre interessant i lys av at Eidesvik rederi på Bømlo var først i verden med et naturgassdrevet lasteskip, og nylig har bestilt sitt femte naturgass-supplyskip ved Kleven Martime AS til bortimot en halv millard NOK. Rederiet skal være verdens største på naturgassdrevne supplyskip. De er spesielt kjent for "verdens mest miljøvennlige motordrevne skip" "VikingLady" med LNG-drevne brenselceller utviklet i samarbeide med bl.a. MTU, Forskingsrådet og Wärtsilä.

----------

2010.09: RAUFOSSBEDRIFTEN RAGASCO AS MED NY AVTALE OM KOMPOSITT-NATURGASSTANKER TIL NESTE GENERASJON NATUR-/BIOGASS-MERCEDES B-KLASSE 
*
selskapet som inngår i Hexgagon-gruppen i Ålesund leverer også til dagens B-modell.
* fra og med 2012 er det snakk om en oppgradert B-modell der det norske selskapets lettvekt-effektive kompositt-tanker vil inngå.
* selskapet er spesielt kjent for de moderne-designede og lette komposittbeholderer til propangass vi kjenner fra fritidsmarkedet.
* søsterselskapet Raufoss FuelSystems står blant annet bak hydrogen-tanker som brukes i det norske HyNor-hydrogenbil-prosjektet.
* snart på tide at flere av disse tankene kommer tilbake igjen til det naturgass-rike moderlandet vårt innmontert i tidsriktige Mercedeser! 

----------

2010.09: VOLVOTRUCKS: NATURGASS - BROEN TIL CO2-NØYTRAL TRANSPORT.  EFFEKTIVE GASS-/DIESEL-FORBRENNINGSHYBRIDER.
*
selskapet har spesielt tro på sine dual-fuel som primært er tenkt å gå på bio-/naturgass, men der en mindre mengde diesel brukes som "tennplugg".
* inntil klimanøyral biogass er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder, er naturgassen en fin bro på veien mot CO2-nøytral transport. 
* den grad natrugassinfrastrukturen heller ikke ennå ikke måtte være tilstede, kan motorene også gå på 100% diesel.

----------

2010.08: TYSKE ERDGAS MOBIL-SJEF PÅ ONS-MESSEN I STAVANGER: NATURGASSDREVNE BILER ER I FERD MED Å BLI STATUSSYMBOL
* selv føyer vi til at det er akkurat det som skal til for å få fart i sakene. 
* vi blir også fortalt at mens diskrete Mercedes S-klasse-kunder tidligere ville ha bilene uten typebetegnelse bak, skal "alle" ha "hybrid-merke" på de modellene som har det.

----------

2010.08: VERITAS-SJEF: NATURGASSDRIFT KRAV FOR Å FÅ KONSESJON? DET ER EN NO-BRAINER!
– Hvis et skip går på LNG, altså flytende naturgass, vil det være null utslipp av svovel og partikler og 90 prosent mindre nitrogenoksid.
– Her kan Norge gå i bresjen. Alle skip som går langs kysten, som Hurtigruten og andre fergeselskaper, bør få et krav om å bruke LNG for å få konsesjon.
– Det lyder enkelt?
– Ja, det er en no-brainer.
* konsernsjef i Veritas Henrik Madsen til Aftenposten 


----------


2010.06: MASSACHUSETTS INSTITUE OF TECHNOLOGY (MIT): RAPPORT SVÆRT POSITIV TIL NATURGASS SOM EN BRO PÅ VEIEN MOT DET KARBONFRIE SAMFUNN

* mht til mobilitetsbransjen, spesielt i flåtebiler og tyngre kjøretøy med langdistansekjøring. Videre til el-generering i kraftverk (...energikilde for elbiler...)


---------


2010.02: ANGIVELIG FLERE GANGER SÅ MYE NATURGASS-ENERGI I METANHYDRAT I VERDEN SOM KULL, OLJE OG "VANLIG" GASS TILSAMMEN?
* anslagene over hvor mange ganger så mye varierer. Stiftelsen GRID i Arendal skal lede et internasjonalt FN-forskningsprogram for kartlegging av verdens forekomster av denne energikilden, som befinner seg i form av porøs is på havbunnen og i permafrostområder.


---------


2010.01: SKIFERGASS I STORE MENGDER UTFORDRER NORSK NATURGASS
*
spesielt USA har vært opptatt av å utvinne skifergass. Nå kommer også Europa etter. Bl.a. prøveboringer i Skåne/Sverige.
* mange land i Europa har potensiale, inkl. Søta Bror. Norge visstnok ikke.
* kan bli en alvorlig konkurrent til norsk naturgass på sikt. Prispress. Men kan gi økt interesse for naturgass/bedre infrastruktur. Bio-/naturgassbiler enda mer aktuelle?


---------


2010.01: HONDA CIVIC NATURGASS-BIL MEST ENERGIEFFEKTIV I USA
* ifølge American Council for an Energy-Efficient-Economy.... foran Toyota- og Honda- bensin-el-hybrider og små Smarter...


----------


2009.11: FIAT/CHRYSLER - SJEF SERGIO MARCHIONNE: NATURGASS ENESTE DAGSAKTUELLE ALTERNATIV 
- den økonomiske krisesituasjon må få oss til å se bilen som et del av et helhetlig system og her og nå satse på realistiske tilgjengelige løsninger, ikke  illusjonistiske som f.eks. hydrogen. Dette hevder Fiat-Chrysler-sjefen, kanskje en av de mest visjonære og offensive bilindustriledere for tiden, overfor The Economist.
* han anser plugin-biler som et lovende alternativ, men ikke minst for land der elproduksjonen i stor grad er basert på olje, er masseutbredelse angivelig ikke nødvendigvis et gode totalt sett. 


----------


2009.11: CHINA BYGGER UT ANTALL NATURGASS-STASJONER OG VIL DERMED ANGIVELIG KUNNE SELGE KLIMAKVOTER TIL UTLANDET!
* ...til snille og velstående onkler i Norge, der mye tyder på at i alle fall LPG- og naturgass-biler (når de ikke går på biogass) nærmest er uønsket av myndigheter og miljøvernorganisasjoner...?  


----------


2009.09: VOLKSWAGEN:  ECO-BLUE INTELLIGENTE HJEMME-GASS-VANN-OG VARME-KRAFTVERK KOMMER...ETTER HONDA
* basert på VW's naturgassmotor- og storserie-produksjonskunnskap, vil produsere  mini-naturgass-hjemme-varme-og-strømaggregat.
* energieffektiviteten er meget bra i de små naturgass-anleggene, som også nyttiggjør seg varmen, med betydelige CO2-innsparinger i forhold til tradisjonelle løsninger. Etterhvert ønsker man å gå mer og mer over til biogass og dermed også kunne bli tilnærmet CO2-nøytral. 
* Honda har allerede  levert omlag 100.000 tilsvarende i Japan og USA, og nylig inngått en strategisk allianse i Europa.
* begge fabrikkene elsker alt som kan redusere det grønne image-forspranget erkerivalen Toyota må kunne sies å ha hos folk flest. 


----------


2009.09: OSLO: FØRSTE 18 AV 35 NYE BIOGASS-RENOVASJONSBILER
* Mercedes-Benz Econics fra Bertel O. Steen.
* kommunen skal produsere biogass fra kloakkslam og organisk avfall.


----------


2009.08: SVERIGE:  BIO-/NATURGASSBILER HAR EN FANTASTISK  SALGSØKNING.
* spesielt nye VW PASSAT EcoFuel med den internasjonalt prisbelønnede (inklusive på grønne kriterier) TSI-kompressor+turbomatede 1.4 liters TSI EcoFuel-motor bidrar sammen med Mercedes 170 til å dra opp salget til et årsnivå på omlag 10.000 bio-/naturgassbiler. 
* foreningen Grøna Bilister har nylig kåret bio-/naturgass-Passaten til "Miljøbeste bil 2009" og biogass til "beste drivstoff 2009"!
* firmabilbeskatningen er meget gunstig, bedre enn for flexifuel-biler (E85/bioetanol). Politikere og lommeboken bestemmer igjen!


----------


2009.04: ADAC: VW PASAT ECOFUEL (BIO-/NATURGASS) EUROPAS MILJØ/KLIMABESTE BIL.
* NAF's tyske søsterorganisasjon, som også forsøker å ta hensyn til transportkapasistet, plasserer Passaten foran Toyota Prius.

----------


hello@hval.com


Home

 

HVAL AS ("HVAL AutoSystem")Telefon: (+47) 22 95 09 00Nettstedkart / sitemap