..........HOVEDSIDE HVAL........ ....................HOME.....................
Kontakt / contact HVAL
Nettstedkart / sitemap
Webshop (under construction)
..................................................
1) A U T O E X P O (system):
- 1a) STOCKHOLM - skrå (tilted) auto-expo-rampe
- 1b) GUIDELINE - stolper med tekstilbånd
- 1c+d) CLICK A4 + A3 - infoholder
..................................................
2) M O B I L I T E T (portal):
- 2a) MOBILITY MEGATRENDS
- 2b) E-MOBILITY NORWAY (VS. GERMANY)
- 2c) TRAVEL emotional NORWAY
- 2d) (ELECTRIC) CARSHARING
- 2e) Half Price HOTELCLUB
- 2f) flexi LEASE / mini LEASE
- 2g) alternativeDRIVSTOFF (fuels)
- 2h) GASSBIL.no (totaloversikt)
--- LPG/PROPANgass
--- METAN (BIO/NATURgass)
--- HYDROGENgass
--- GASSBIL(.no) NEWS
- 2i) China - iQ..EQ..mobility?
- 2j) GERMAN EMOTIONAL brand EXPERIENCE ("carchitecture"):
--- Audi
--- BMW
--- Mercedes-Benz (Daimler)
--- Porsche
--- Volkswagen (group)
- 2k) BYSYKLER + ELSYKLER
...................................................
Y

- 2g) alternativeDRIVSTOFF (fuels)
HomeSE LINKER NEDERST PÅ SIDEN!

hello@hval.no 

ALTERNATIVE DRIVSTOFF:
- klimabil (.no)


Tekst og foto: truls.hval@hval.no 


- "The world has gone mad (again!). Even in todays "green and eco-responsible" times, as soon as the oil price (temporarily?) is falling, large fossil SUVs are getting more popular than ever before".
- "Most important criteria when buying a car seems to be the actual fuelprice at the moment the customer enters the car dealership".

- Satsing på intelligente og tidsriktige alternative drivstoff har ikke minst i Norge inntil 2017 vært en av de sikreste måtene å tape penger/gå konkurs på. 
- stadig endrede rammebetingelser gjør at mange (inklusive HVAL) er i ferd med å gå lei.
- undervurderte tekniske og økonomiske utfordringer med div. andregenerasjonsløsninger har komplisert ytterligere.
- elbiler dog et verdig unntak.
- nå synes H2/hydrogen(gass)biler å få samme gunstige støtte. Spennende å se om de slår igjennom som personbiler i konkurransen med stadig bedre BEVer (rene batteri-elbiler).
- eller ender opp som den neste "Betamax" (ref. VHS).

- Truls Hval, HVAL AutoSystem/HVAL.com1) Bensin/downsizing
2) Fossil diesel
3) Biodiesel - 1.generasjon
4) Biodiesel - 2.generasjon
5) Syntetisk diesel - GTL (Gas To Liquid)
6) Syntetisk diesel - CTL (Coal To Liquid)
7) LPG - propan-/butangass
8) Metan - natur-/biogass
9) Etanol - 1.generasjon
10) Etanol - 2.generasjon
11) Metanol
12) H2 - hydrogengass
13) Hytangass
1) BENSIN/DOWNSIZING (FORBIGÅENDE?, SÅ UPSIZING AGAIN?):


* Gunstigere NOx-utslipp (inkl. kostnadsmessig) er bensinmotorens sterke side i konkurransen med diesel. Relevant nå når selv internasjonalt sett små norske tbyer il tider vinterstid er plaget av helsefarlig luft og ønskes stengt for "dieseldrittbiler". 

 

* Små lavkubikk/turboladede ("downsized") bensin-, metan-(bio- og naturgass-) og tildels dieselmotorer (skulle?) tilhøre fremtiden.
- bl.a. Volkswagen var tidlig ute med sine lavkubikk kompressor + turboladede bensinmotorer, som er enda enda bedre i bensin-/metan-(bio-/naturgass-)-versjonene. 
- motordyktige Fiat's 2-sylindrede TwinAir ("International Engine of the Year 2011"), begeistrer metan- (bio-/naturgass-)-varientene ekstra. 
- Ford's ultra-efficiente små tresylindrede turbo/direktinsprøytnings-EcoBoost-motorer har tatt verden med storm.

* ...men så "upsizing" again?
- pr. 2016 hevdes det av mange at etterhvert krav om nye utlippstester fra reell praktisk bruk fører til at disse små høyytelsemotorer ikke klarer renhets-utslippkravene fremover...
- ....og at en upsizing er på gang igjen....(???)


* Partikkelfiltre også for direkteinsprøytnings-bensinere er også i ferd med å bli et krav fremover.
----------2) FOSSIL DIESEL: 

(

- fotos: Faksimile artikler av siviløkonom Truls Hval i hhv. NAF's Motor og Aftenposten så langt tilbake som i 1978 (årtier før "VW Dieselgate")
- hva med fremtidige bruktbilpriser og bilforhandlere med farlig høye leasing diesel-gjenkjøpsavtaler?-  mindre CO2 enn bensin pga lavere forbruk (dog mer pr. liter).
Nitrogenoksider NOx (astma) og partikler (kreft?).

* Dieselbil uten diesel-kreft(?)-partikkelfilter har ekstra årsavgift her til lands, er allerede utestengt fra deler av europeiske storbyer, og er i ferd med å bli direkte usosialt.

* NOx-avgift fra 2012 rammer dieselbilene hardest etterat norske avgiftsmyndigheter endelig innser at deres ensidige favorisering av CO2-gunstige dieselbiler 2007 var fullstendig i astma-og-kreft(?)-tåka.


* Men spesifikt mht NO2 (nitrogendioksyd) påstås nyere dieselbiler med avansert renseutstyr å være værre enn eldre uten denslags.. .(?). 
 
Stadig strengere utslippskrav gjør dieselmotorene stadig dyrere og relativt mindre konkurransedyktige.

 

* Norske Yara (ex. Hydro) burde kunne profitere på at stadig flere etter Euro 6 og VW-Dieselgate velger rensesystemer som forutsetter kontinuerlig bruk av deres AdBlue-urea-produkt (nær beslektet med kunstgjødselen).


- "Hva nytter det om du redder verden om du forpester nærmiljøet?"

- herlig annonsetekst fra bensin-el-hybrideksperten Lexus med spark både til dieselfrelste konkurrenter og norske politikere/avgiftsmyndigheter

- "Usiviliserte og bråkete dieseldritt-biler på evig tomgang, med eieren inne på den fossile bollestasjonen for å kjøpe fleskepølse med rekesalat, sukkerCola, kreftpinner og papirVG, blir stadig mer harry".
- Truls Hval, HVAL AutoSystem/HVAL.com (mange år før "VW dieselgate")----------3) BIODIESEL -  1.GENERASJON:- spesielt fra rapsplanter egnet til lavinnblanding.

* Flere franske lettere biler OK opptil 30 % (B30), som også har vist seg optimalt for tungtransport her i NO med våre lave temperaturer. Dieselpartikkelfiltre og tildels ekstravarmere liker normalt ikke biodiesel. Spesielt personbileiere bør sjekke med importør/forhandler mht egnethet og garantier.

* BÅDE NORSKE OG UTENLANDSKE INVESTERINGER HAR DELVIS VÆRT EN ØKONOMISK KATASTROFE, bl.a. pga umulig og endret pris- og avgiftssituasjon. Ref. bl.a. Uniol i Fredrikstad's NOK 350 mill.-investering i førstegenerasjons biodiesel og masse frem og tilbake i Tyskland.

* Matpriser: Biodrivstoff første generasjon har, berettiget eller ikke, fått mye av skylden for til tider høye matvarepriser. 

 

* Helseproblemer: Det er også blitt hevdet at denne biodieselen, når den blandes med fossil diesel, fører til dannelse av nanopartikler som kan trenge inn i kroppens celler og føre til skader på arvematerialet.
----------


4) BIODIESEL - 2.GENERASJON - SYNTETISK DIESEL - BTL (BIOMASS-TO-LIQUID) - "SUNFUEL":

 - en ren og fin diesel fra ulike biomasser som skal kunne brukes direkte i standard dieselmotorer uten alle kulde-, drivstoff- og partikkelfilterproblemer som er kjent fra tidlig biodiesel. 

* Tyske Choren Industries, der Volkswagen og Daimler er deleiere (Shell trakk seg som medeiere ultimo 2009) regnes blant pionerene. 
- men de har som mange andre erfart at alt ikke er så enkelt, og at ting tar tid, selv etterat selveste Angela Merkel hjalp til med å trykke hardt på startknappen.

* CHOREN INDUSTRIES SAMARBEIDET MED XYNERGO-NORSKE SKOG, Viken-, All-, Mjøsen- og Statsskog om tremassebasert biodiesel (og bioolje) på Follum Fabrikker/Hønefoss. Via et mindre pilotanlegg, var det snakk om investeringer på milliarder av kroner. 
- 2010 ga Norske Skog opp etter visstnok å ha brent av NOK 50 MILL.
----
* 2012-13: VIKEN SKOG MED DYNAMISKE (SENERE AVGÅTTE) RAGNHILD BORCHGREVINK I SPISSEN VIL PRØVE SEG IGJEN med fremstilling av biodrivstoff fra tømmerstokken.
- skal foregå i næringsparken Treklyngen under etablering på det det nedlagte fabrikkområdet til treforedlingsbedriften Follum/Hønefoss, som de kjøpte "til opphugging" av Norske Skog.
Avinor (med presumptivt dype lommer) skal være med på laget for utvikling av biodrivstoff til fly.  
- flyselskapet Norwegian's ("Sokna Air" på lokalspråket) rotekte Bjørn Kjos er oppvokst på Kjos Sag & Høvleri på Sokna like i nærheten. Gjenstår å se om dette kan bli et mottrekk fra den av enkelte beskrevet som "den største trusselen mot norsk klimapolitikk", og om Viken & Co. klarer de ikke ubetydelige tekniske og økonomiske utfordringene.

* 2014.05: STATKRAFT KJØPER SÖDRA CELL TOFTE.
SÖDRA OG STATKRAFT VIL SAMARBEIDE OM BIODRIVSTOFF. 
- målsetting å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare på industriområdet for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum.
- antagelig fremtiden, men krevende. Statskraft's meget omtalte saltkraftprosjekt, inklusive det nå nedlagte prototypeanlegget også på Tofte, skal visstnok totalt ha kostet en kvart milliard kroner over en 16 års periode inklusive støttemidler.


* VI MERKER OSS AT SVENSKE PREEM SOM ER STORE PÅ DRIVSTOFF I SVERIGE, PÅSTÅR DE NÅ ER HELT I VERDENSELITEN MHT DRIVSTOFF FRA TØMMER
- blandes allerede i angivelig ikke ubetydelig mengder inn i deres ordinære drivstoff.
- vi har akkurat fulltanket både fossilbilen og den gode samvittigheten her i Sverige med vidunderstoffet.
- firmaet vet også å utnytte dette maksimalt i sin markedføring/social-responsibility-profilering
- de skal visstnok primært basere seg på restprodukter fra trefordlingsindustrien for å få det til å gå rundt.
- Preemforsker også pr. 2014 intenst på bensin også med basis i rester fra skogsindustrien.
- men man er betenkelige med fremtidige rammebetaingelser selv i null-fossil-foregangslandet (?) Sverige.
- driver aktiv PR-arbeide for å med seg politikerne. Problemet er det samme over alt! 
    


----------
5) SYNTETISK DIESEL - GTL - GAS TO LIQUID - "SYNFUEL": 

 


- en ren og fin diesel som fremstilles fra naturgass. 

* Shell blander den allerede inn i sine "super-dieseler".  Også deres markedsavdelinger (les bl.a. Audi/LeMans-aktiviteter) er flittige medspillere.

* Selskapet bygger et GIGANTISK (ca. USD 20 MILLIARDER) GTL-anlegg i super-gasstaten Qatar (dvs. omlag 4 ganger så mye som den samlede prisen på det nye store integrerte naturgasskraft- og aluminiumsverket Norsk Hydro er deleier i samme sted). Qatar Airways begynner forøvrig i 2013 å bruke GTL-blandet jetfuel på sine fly. Skal angivelig være en historisk begivenhet da det visstok er det eneste nye jetflydrivstoffet som er blitt godkjent på global basis de siste 20 år.

* I Norge er EcoFuel en interessant leverandør inklusive komplette biltanksystemer med drifting. SOMMEREN 2011 KOM MYNDIGHETENE IMIDLERTID MED NYE KRAV OM AVGIFTER, TILDELS MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT PGA ANGIVELIG FEILAKTIG TOLLTARIFFERING. DENSLAGS KAN HA ALVORLIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG BIDRA TIL Å DREPE INTERESSEN (OG DELVIS FIRMAENE) TIL DE  SOM FORSØKER Å FÅ TIL NYE INTELLIGENTE LØSNINGER. 

* Fordelen er at GTL-dieselen er ren og lar seg lettere transportere enn selve naturgassen.. Men GTL-en blir dyr. Hvor klima- og energi-efficient hele prosessen er med dagens teknlologi, er et interessant spørsmål. Like interesant som hva det kommer ut av norske Protia AS's forsøk i Forskningsparken Gaustad med en membranreaktor som angivelig efficient skal kunne omforme naturgass til GTL. Merk forøvrig at Norge nå blir stadig mer en naturgass- enn oljenasjon....


* 2015: Norske Shell blander nå inntil 50 % GTL fra Qatar-fabrikken nevnt over i sin diesel på Østlandet vinterstid.----------
6) SYNTETISK DIESEL - CTL - COAL TO LIQUID:  

 


- en ren diesel basert på KULL, teknisk ofte i prinsippet som i kapittel over om BTL og GTL. 

* Bl.a. USA, China, India, Syd-Afrika, Indonesia er aktuelle. Det er fortsatt utrolig mye kull i verden, og kullkraftverk har unektelig sine mørke sider!
* 2012: Kinesiske myndigheter skal angivelig ha blitt adskillig mer nøkterne mht el-/plugin-bil-mulighetene og satser på støtte til METANOL fra kull, som de har mye av. Stadig mer efficiente forbrenningsmotorer slår kraftig tilbake over hele verden.----------
7) LPG - PROPANGASS/BUTANGASS:

 


- noe red. CO2 og relativt rent utslipp.

* Ombygging av bensinmotorer i Norge lønnsomt spesielt for bensin-/milslukere. Koster gjerne NOK 20-40.000, men kan halvere drivstoffpris i forhold til bensin. Her til lands er det spesielt eiere av store og bensintørste amerikanske biler, polske gjestearbeidere og nøyeregnende nordmenn som flokker seg foran propangasspumpene. Vi har selv opplevd over 20 polske biler i pumpekø etter Colorline-ankomst Kristiansand på nærliggende Norol-stasjon. 

* Fossilt/ikke fornybart/mest fra råolje.

* Godt over hundre stasjoner i Norge, spesielt Shell, og i alle fall inntil nylig Statoil,  pluss stadig flere uavhengige lavprisalternativ på de underligste steder.

* Også bensindriftsmulighet i behold. Relativt kompakte gasstanker, gjerne i reservehjulsbrønnen. Virkelig interessant blir det først om/når (også norske) bilimportører begynner å levere originalmontert utstyr.

- se under egen meny "LPG/propangass" til venstre eller hovedside.----------
8a) METAN (NATURGASS SOM KOMPRIMERT CNG OG FLYTENDE LNG = FOSSIL METAN)
8b) BIOMETAN (BIOGASS):

 

- begge CH4. Redusert CO2 og fine lokale utslipp.

* Naturgass ikke-fornybar fra f.eks. Nordsjøen. Biogass prinsipielt CO2-nøytral fra biomasse, kloakkslam, avfallsanlegg, husdyrgjødsel, slakteriavfall etc. (se egen avsnitt under meny til venstre eller klikk på bilder hovesiden).

* Metanstasjoner (inkl. mer eller mindre biogass) i bl.a. i Asker-Møller Billingstad, Bergen, Bærum-Lommedalen, Fredrikstad-Øra+Gudebergjordet, Hadeland-HRA, Hammerfest, Haugesund, Oslo-Transportsentralen Alnabru+Groruddalen Miljøpark, Sarpsborg-Nettbuss, Stord og Stavanger-området-div.LYSE 

* Bl.a. Ford Focus/C-Max, Fiat Punto, Mercedes B og E, VW Caddy/Touran og ikke minst fine og spreke Passat EcoFuel TSI kompressor+/turbo lavkubikk og nå oppspritede turbo-Opel Zafiraer!.

* Også bensindrift. I TYSKLAND NÆRMER DE SEG 1.000 STASJONER, SOM I STOR GRAD SELGER NORSK NATURGASS bragt dit via kjempemessige undersjøiske pipelines!  I NORGE, SOM VITTERLIG ER MER EN NATURGASS- ENN OLJENASJON, HAR VI KNAPT EN HÅNDFULL!!????.

* Lyse/Harald A.Møller/AGA Linde Gass er aktuelle stikkord for biogassbiler.


- se under egen meny "Metan/bio-naturgass til venstre eller hovedside.
----------
9) ETANOL / E85 (FLEXIFUEL) - 1. GENERASJON:


- sprit innblandet i bensin 0-100 % (tallet = prosent, ofte 5 % i all bensin). Fremstilt fra matvarer som sukkerroer/korn, og får til tider skylden når prisen stiger. 

* Modifiserte bensinmotorer (flexifuel) som fortsatt også kan gå på ren bensin. Prinsipielt CO2-nøytral.

* Er kort og godt ikke blitt noen sukess.  Ikke bare fordi (eller derfor) pioneren SAAB gikk konkurs.

* Tvilsom privatøkonomisk lønnsomhet selv etter noe avgiftsfritak (og initialt masse politisk prat), også pga 30 % liter-merforbruk!

* En håndfull Statoil-stasjoner i Norge.  Flere er langt ned pga for liten etterspørsel.

* Bl.a. Ford Focus/C-Max, div. SAAB og Volvo. I Europa er det kun Sverige som riktig fikk det til med div. (også økonomiske) fordeler med denne form for miljøbil.  Men når bensinpriser faller, velger selv ellers så pliktoppfyllende svensker å kjøre sine flexifuelbileiere på bensin igjen...

Som vanlig i miljø- og klimasaker: Politikere og lommeboken bestemmer!  

*
Lavinnblanding i ordinær bensin er derimot blitt omfattende og tildels lovpålagt.

* Store tekniske//politiske diskusjoner bl.a. i Tyskland om hvor høy innblandingsandel i bensin ulike (spesielt eldre) bilmotorer tåler.----------
10) ETANOL / E85 (FLEXIFUEL) - 2. GENERASJON:

 - meget etterlengtet......tildels et stykke frem i tid.... skal basere seg på jordbruks-avfallsprodukter, tremasse etc., og ikke kunne beskyldes for å ta maten fra folk.

* "Alle" skal få det til også kostnadseffektivt. Borregaard i Sarpsborg produserer allerede bioeetanol basert på trevirke ved det som påstås å være verdens mest avanserte bioraffineri, hvorav en mindre del bl.a. brukes som drivstoff til busser i Oslo og Stockholm. Weyland i Bergen har et pilotanlegg oppe og går og vil utvikle og selge anlegg for fremstilling av etanol fra trevirke. Elkem skal være interessert.  Statoil blander inn halmbasert etanol fra Dong Inbicon Kalundborg i Danmark.
----------
11) METHANOL:
- Danish petrol company OK August 2015 launched what is claimed to be the first methanol fuel statoin in Europe together with Serenergy A/S and the Danish Energy Agency in Aalborg/Denmark.
- the vehicles are built in cooperation with Danish e-mobility cluster Insero.
- customes should be electric cars with built in methanol fuel cells primarily from Serenergy A/S.----------12) HYDROGEN-GASS (H2):

 -  forbrenning i en bensinmotor (tidlig fase BMW, Mazda-Wankel), eller el-generering i en brenselcelle til batteri/elektromotor ( BMW, Daimler, Ford, GeneralMotors, Honda, Hyundai/Kia, Renault/Nissan, Toyota).

* Hydrogen IKKE en energikilde, kun en energibærer. Må lages med f.eks. naturgass (fossilt) eller strøm (vindmøller klinger bra!). 

* De første H2-personbilene i Norge var Toyota Priuser der bensin-forbrenningsmotoren er konvertert til H2-drift. Et antall Mazda-H2-forbrennings-Wankel-testbiler fra Japan inngikk i et til et oppsiktsvekkende feltforsøk her i landet. 2011 stilte også Mercedes-Benz/Bertel O. Steen med endel B-klasse hydrogentestsbiler i Norge, som i motsetning til Toyotaenes forbrenningsmotorer, har brenselceller som konverterer hydrogenen til strøm for "elbilen". 2014-2015 mener mange H2-bilene/hydrogesamfunnet vil komme for fulllt igjen. Den som lever får se.

- se under egen meny "H2bil.no" til venstre eller hovedside.----------
13) HYTAN-GASS (HCNG/NaturalHy):

 


- naturgass iblandet 8 % eller mer hydrogengass for bedre forbruksverdier og CO2-utstlipp.

* En stasjon Stavanger og test i Bergen. (Se under "h2bil.no / hytanbil.no" i meny til venstre).

 

LINKER:

- EUROPEAN ALERNATIVE FUELS OBSERVATORY:
www.eafo.euhello@hval.com 


HomeHVAL AS ("HVAL AutoSystem")Telefon: (+47) 22 95 09 00Nettstedkart / sitemap